Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Mirosław Starzec Romualda Traugutta 23, 32-400 Myślenice.

Cel i przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego zawarcia umowy najmu i jej należytego wykonania. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

  • dokonania rezerwacji przejazdu,
  • zawarcia umowy przejazdu,
  • dokonania rozliczenia umowy,

Rodzaj Danych Osobowych

W celu zawarcia umowy przejazdu Administrator może wymagać podania swojego: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, informacje dotyczące płatności – takie jak dane karty kredytowej/debetowej, dane z prawa jazdy i drugiego dokumentu takiego jak paszport lub dowód osobisty.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora za ich zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia wprowadzonego zapytania o rezerwację przejazdu poprzez stronę internetową. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonania rezerwacji samochodu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientów, przysługuje im:

  • Prawo dostępu do Danych Osobowych
  • Prawo do sprostowania Danych Osobowych
  • Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych
  • Prawo do cofnięcia zgody
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Czas przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane

Kontakt w sprawie Danych Osobowych

  1. Dla ogólnych zapytań dotyczących przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Administratora należy skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt